Условия за ползване

  1. Задължения на страните.

1.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" се задължава:

1.1.1. да предостави на КЛИЕНТА места в мястото за настаняване в съответствие с подадената от КЛИЕНТА и потвърдена от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" заявка.

1.1.2. да предостави на КЛИЕНТА заплатените от него туристически услуги, както следва:

‐ настаняване в мястото за настаняване.

‐ използване на общите съоръжения на къщата – барбекю, басейн, трапезария, двор, паркинг с прилежащите им оборудвания.

1.2. КЛИЕНТЪТ се задължава:

1.2.1. да притежава необходимите лични документи (задграничен паспорт, визи), оформени в съответствие с изискванията за посещение в България.

1.2.2. ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува самостоятелно със собствен задграничен паспорт, то той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува (ако непълнолетният пътува с един от родителите, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

1.2.3. да има медицинска застраховка за времето на пребиваване в България.

1.2.4. да заплати в пълен размер стойността на услугите, в установените от този договор срокове.

  1. Права на страните:

2.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащане в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.

  1. Резервиране

3.1. Резервирането на места се осъществява въз основа на заявки в писмена форма, които КЛИЕНТЪТ изпраща в офиса на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" по факс или чрез Интернет, и които ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" потвърждава.

  1. Начин на плащане.

4.1. Плащането се извършва по електронен път чрез уебсайта на ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" – www.livadeto.com – с карта (VISA, MasterCard)

4.2. След като КЛИЕНТЪТ подаде заявка, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" потвърждава в писмен вид резервацията и в срок от 3 (три) дни от момента на потвърждението, КЛИЕНТЪТ се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50 % или 100% от сумата (вж. т.4.4).

4.3. Остатъкът от сумата, дължима за услугите, КЛИЕНТЪТ заплаща на място при настаняването.

4.4. В случай, че КЛИЕНТЪТ просрочи плащането на дължимата сума в указания 3 дневен срок, ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" си запазва правото да прекрати действието на настоящия договор и да откаже на КЛИЕНТА по-нататъшно обслужване.

  1. Отговорности на страните.

5.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков" не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията за пребиваване, които не зависят от ЕТ "СИГМА - Веселин Монков", а именно:

- забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;

- анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на КЛИЕНТА;

- загуба или повреди на багаж по време на пътуването;

- отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА.

- недопускане от страна на митническите или граничните служби на КЛИЕНТА да влезе в България или да излезе от България.

5.2. В случай на отказ от пътуване и прекратяване на договора от страна на КЛИЕНТА, фирмата удържа заплатената до момента сума или частичен депозит.

       6. Административни данни.

6.1. ЕТ "СИГМА - Веселин Монков

       Адрес: гр.Троян, ул. Радецки 6

       ЕИК: 110541651

       МОЛ: Веселин Монков

6.2. Разплащанията могат да се извършват с карта, банков превод, пощенски запис или PayPal.


Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.  Разбрах!  Повече информация